Nádasdy-vár

9600

Sárvár Várkerület 1.

Ma nyitva 8:00 - 20:00 óráig

+36 95 320 158

Hír

Nádasdy-vár Sárvár

Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére

2022.11.29

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének munkaviszonyban történő betöltésére.

A munkáltató megnevezése: Sárvár Város Önkormányzata

9600 Sárvár, Várkerület u. 2.


Vezetői megbízás időtartama: határozott idejű munkaviszony, 5 év, 2023. március 1- 2028. február 29. napjáig szól.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős


Betöltendő munkakör megnevezése: igazgató


Munkavégzés helye: 9600 Sárvár, Várkerület utca 1. 


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– Az önálló költségvetési szervként működő integrált kulturális intézmény vezetése

– Az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, különös tekintettel az intézmény kiemelt turisztikai, idegenforgalmi jelentőségére a város életében

– Felelős költségvetési gazdálkodás az IGESZ Sárvárral együttműködve

– Az intézmény pénzügyi és gazdasági folyamatainak irányítása.

– A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása 


Munkabér és juttatások:

A munkabér és a juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadó.


A munkakör betöltésének feltételei:

– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség

– büntetlen előélet

– nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

– megfelel a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben előírt képesítési és egyéb feltételeknek 

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (vagy annak vállalása, hogy két éven belül elvégzi)

– végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázatnál előnyt jelent:

– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

– KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismeret


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

– szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatását

– részletes szakmai és vezetési program

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

– szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentum

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, hogy nem áll a muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását kéri.


A munkakör betöltésének időpontja: 

2023. március 1.


A pályázat benyújtásának határideje: 

2023. január 10.

Sárvár Város Önkormányzatának honlapján (www.sarvarvaros.hu) és a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár honlapján (www.sarvarvar.hu) történő közzététel napja: 2022. november 30.


A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot egy eredeti példányban Sárvár város Polgármesterének (Kondora István Sárvár város Polgármestere 9600 Sárvár Várkerület 2.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni „Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázat”


A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A pályázók a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, a megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete dönt.  


A pályázatok elbírálásának határideje:

Legkésőbb a képviselő-testület 2023. februári rendes ülésén.


A pályázati kiírás közzétételi helye, ideje:

A pályázati felhívás Sárvár Város Önkormányzatának honlapján (www.sarvarvaros.hu) és a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár honlapján (www.sarvarvar.hu), valamint a Sárvári Hírlapban kerül közzétételre


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad


A pályázattal kapcsolatos további információ:

Kondora István polgármestertől kérhető a 95/323-555-ös telefonszámon, vagy a kondora.istvan@sarvar.hu e-mail címen


Tetszett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíti. Köszönjük!

Vissza

A vár nyitvatartása

minden nap: 08:00 - 20:00

Január 1-én: zárva

Közelgő programok

Hatalmi Arcok. Szomszédnéni Produkciós Iroda

Nádasdy-vár

2024. július 26. péntek 20:00

Mi újsi…

PRAH. Telitalálatos komédia

Nádasdy-vár

2024. július 27. szombat 20:30

Tudunk élni…

Vágy, álom, valóság

Galeria Arcis

2024. augusztus 09. péntek 18:00

Mindenki…

Vármelléki jegyzetek

Olvasni jó!

Programjaink

Ha érdekli egy vár mindennapi élete, programjai, kiállításai, érdemes egy kattintással feliratkozni a sárvári Nádasdy-vár hírlevelére.

Maradjon kapcsolatban velünk!!